Verzamelgrafkelder

Verzamelgrafkelder

Een verzamelgrafkelder is een verzamelplaats voor menselijk geskeletteerde stoffelijke resten.
Op veel begraafplaatsen, waar meerdere malen in dezelfde grafruimte begraven wordt, worden de menselijk stoffelijke resten in een verzamelgraf of onder de diepste grafruimte herbegraven.

De vertering gaat traag, zeker wanneer men telkens onderin het graf stoffelijke resten herbegraaft op de 3e of 4e laag.
Hoe dieper men begraaft, hoe minder de zuurstof toelaatbaarheid is, hoe minder vertering. Er verzameld zich een dusdanige hoeveelheid beenderen onderin het graf dat dit vol raakt. Dit is naar de toekomst toe het verplaatsen van het probleem.

Een verzamelgrafkelder is een passende oplossing en een respectvolle manier om met menselijk stoffelijke resten om te gaan.
De stoffelijke resten blijven op de begraafplaats, en het graf wat opnieuw wordt uitgegeven, wordt schoon voor een nieuw overleden persoon aan familie opgeleverd.

Een efficiënte en tevens respectvolle manier van omgaan met menselijk stoffelijke resten is het herbegraven hiervan in een betonnen verzamelgrafkelder van het type VREEKER.
Deze vanuit de praktijk ontwikkelde verzamelgrafkelder, is op grond van een degelijk duurzaam productieproces en doorberekende gronddruk krachten gegarandeerd voor minimaal 100 jaar.
De verzamelgrafkelders worden vervaardigd van hoogwaardige zelfverdichtende beton, kwaliteit C-45/C-55.

De verzamelgrafkelders worden opgebouwd volgens een modulair systeem en zijn leverbaar vanaf 8 m3 tot 140 m3.
Doordat de verzamelgrafkelders worden opgebouwd uit losse elementen, zijn deze ook op minder toegankelijke plekken te plaatsen.
De verzamelgrafkelder wordt afgedekt met betonnen deksel elementen, waarin een sparing is uitgehouden. Deze sparing wordt afgesloten met een RVS afsluitdeksel met hangslot. Zo kan men op elk gewenst moment stoffelijke resten in de verzamelgrafkelder bijzetten.

Om uit te stralen dat er met zorg en respect omgegaan wordt met menselijk stoffelijke resten, kan er overwogen worden om een passend gedenkmonument op de verzamelgrafkelder te plaatsen. Dit gedenkmonument camoufleert tevens de betonnen deksel elementen en de RVS afsluitdeksel.