Ophogen van grafmonumenten

Doordat er bij begraafplaatsen soms onverwachte zettingen (samendrukking van grond) optreden kan een begraafplaats te laag komen te liggen in verhouding met de grondwaterstand.Dit probleem kan worden opgelost door de gehele begraafplaats op te hogen. Dit kan variëren van 20 cm tot 2 meter. Door de zetting is het mogelijk dat door achterstallig onderhoud de grafmonumenten zijn verzakt waardoor deze opgehoogd moeten worden.

Het ophogen van graven of een begraafplaats vraagt een nauwkeurige aanpak.
Het ophogen van graven gebeurd met speciaal ontwikkeld hijsgereedschap. Dit zorgt voor een zorgvuldige uitvoering.
Voor zowel de voorbereidingen als de uitvoering beschikken wij over het deskundige personeel en het geschikte materieel om deze werkzaamheden op een veilig en efficiënte manier te laten verlopen.