Onderhoud begraafplaats

Onderhoudswerkzaamheden op een begraafplaats

Een begraafplaats, heeft net zoals alle overige openbare ruimten, onderhoud nodig. Op een begraafplaats is het onderhoud divers en specialistisch.

Wij vergelijken een begraafplaats ook wel met een porseleinkast. Je moet dus zeer voorzichtig te werk gaan met alle onderhoudswerkzaamheden.

De volgende onderhoudswerkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren:

Om de veiligheid voor bezoekers en begraafplaatspersoneel te garanderen kunnen wij jaarlijks een grafmonumenten inspectie uitvoeren. Hierbij bekijken we de staat van het monument en loszittende delen. Het tijdig constateren van gebreken voorkomt schade aan monumenten en ongevallen.

Tijdens onderhoudswerkzaamheden is het belangrijk om respectvol met de omgeving om te gaan, daar er mensen zijn die rouwen.

Wij kunnen alle onderhoudswerkzaamheden voor u verzorgen. Dit kan tevens in samenwerking met de begraafplaatsmedewerkers of vrijwilligers.