Diensten

Drainage


Drainage

Het aanleggen van drainage zorgt ervoor dat het grondwater sneller zijn weg vindt naar het riool of oppervlaktewater. Dit zorgt voor een verlaagde grondwaterstand. Bij het aanleggen van drainage is het belangrijk dat het zand of grind rondom de drainagebuis goed waterdoorlatend is zodat er weinig weerstand aanwezig is. De drainage kan worden aangesloten op een riool of op het oppervlaktewater. Dit zal per situatie worden beoordeeld. Belangrijk is het, om inspectie- en doorspuit putten in het systeem op te nemen zodat het goed onderhouden kan worden


VBS de Mol: Draineermachine
Sinds maart 2014 hebben we een nieuwe Draineermachine; genaamd VBS de Mol. Met deze nieuwe machine kunnen we wel 15 meter drainage leggen in een uur. De mol is 90 cm breed en kan drainage en andere leidingen ingraven en sleuven afdekken met grind of zand, of de bestaande grond weer terugdraaien. De draineermachine heeft een dieptebereik vanaf maaiveld tot 2.10 meter diep.