Ruimen van zandgraven


Bij het ruimen van zandgraven wordt de bovenlaag (60 cm) machinaal in depot gezet waarna de stoffelijke resten worden geruimd d.m.v. uitlezen op een zelf ontwikkelde zeefmachine met een maaswijdte van 10 x 10 mm. Dit gebeurt per stoffelijk overschot waardoor we exact weten in welk graf we aan het ruimen zijn. Dit zorgt voor een zeer hoge kwaliteit van schone grond.

Onze zelf ontwikkelde zeefmachine zorgt ervoor dat de stoffelijke resten gescheiden worden van het zand. Op de uitleestafel wordt tevens het kisthout en de kistbekleding gescheiden zodat dit naar de huisvuilverbranding kan worden afgevoerd.