Sinds 2 weken hebben we een nieuwe Draineermachine; genaamd VBS de Mol.
met deze nieuwe machine kunnen we wel 15 meter drainage leggen in een uur!
De Mol is 90 cm breed, kan drainage en andere leidingen ingraven en sleuven afdekken met grind of zand, of de bestaande grond weer terugdraaien.
De machine heeft een dieptebereik van maaiveld tot 2.10 meter diep.