grafdelven
graven ruimen
Op- en Herbegraven
Grafkelders
Urnen bestemmingen
Aanleg en Uitbreiding
Renovatie en herindeling
Onderhoudswerkzaamheden
Padverhardingen
Groenbeheer
Boomverzorging
Beschoeiingen en keerwanden
Oplossingen voor wateroverlast
Knekelputten
Grafbekisting, loopplanken etc.
Grafmonumenten

Welkom

Vreeker Begraafplaatsservice staat voor een uitgebreid en totaal dienstenpakket met betrekking tot begraafplaatsen Vreeker Begraafplaatsservice staat voor een uitgebreid en totaal dienstenpakket met betrekking tot begraafplaatsen.
Vreeker Begraafplaatsservice is opgericht in 1997. In de afgelopen jaren is het bedrijf gegroeid tot een zeer deskundig bedrijf wat zowel adviserend als uitvoerend veel werkzaamheden en zorgen uit handen kan nemen.
Met ruime werkervaring op begraafplaatsen kunt u er zeker van zijn dat de werkzaamheden correct en discreet worden uitgevoerd.
Wij hebben gespecialiseerde medewerkers en het juiste materieel om alle werkzaamheden op de begraafplaats op een correcte en pi?teitsvolle manier uit te voeren.
Wij zijn in het bezit van de certificaten: "Uitvoeren Begraafplaatsen" en "Managen Begraafplaatsen".
Tevens besteden wij veel aandacht aan veiligheid. Onze veiligheid hebben wij gewaarborgd d.m.v. een VGM (Veiligheid Gezondheid & Milieu) systeem. Wij zijn VCA* gecertificeerd en lid van de BVOB (Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsen).

De volgende werkzaamheden behoren tot het dienstenpakket van Vreeker Begraafplaatsservice: