Draineermachine

Film drainagemachine

Drainage- machine 'De Mol'

Al vele jaren kregen wij de vraag om na te denken over hoe begraafplaatsen te kunnen draineren.
Wateroverlast  is  op en heel aantal begraafplaatsen een probleem. De oplossing was een nog groter probleem. De toegankelijkheid op veel begraafplaatsen is lastig, o.a door krappe paden.
De werkomgeving is kwetsbaar door dure grafmonumenten waar tevens een behoorlijke emotionele geladenheid omheen hangt.

De Wet op de Lijkbezorging schrijft voor: 30 cm. boven de gemiddeld hoogst grondwaterstand te begraven.

Gestuurd drainage boren werkt slecht of niet. En draineren door middel van sleuven graven en stutten is arbeids-intensief, geeft veel overlast, en is duur.

In 2014 hebben we en drainagemachine ontwikkeld “De Mol”
Deze machine heeft een rij-breedte van 95 cm, en kan draineren tot 210 cm diep.

In 1 werkgang wordt een sleuf van 20 cm. breed gegraven, de drainageslang ingebracht, een grindkoffer om de drainageslang gestort en de sleuf volgestort met grof zand.

Doordat de sleuf tot boven aan toe gevuld is met grof zand wordt het regenwater zoveel mogelijk direct door de zandsleuf opgenomen en weggevoerd.
Water zoekt de makkelijkste weg. Op deze wijze wordt het probleem grotendeels opgelost direct bij de bron.

Doordat er smal gewerkt wordt is de overlast voor de aangrenzende graven beperkt.
Het grondverzet is minimaal.

De effectiviteit  van de drainage is heel goed. En mocht er in een graf geen grondwater, maar hangwater aanwezig zijn, kan met een grondboor een gat geboord worden van het graf naar de zandsleuf en gevuld worden met grind of schelpen waardoor dit water direct wordt afgevoerd.