Opgraven ten behoeve van herbegraven of cremeren

Het opgraven, herbegraven of ter crematie bezorgen van personen zowel buiten- als binnen de wettelijke grafrusttermijn verzorgen wij op correcte en piëteitvolle wijze.
De gehele procedure kunnen wij voor u verzorgen.

Zowel het aanvragen van vergunningen, als het verlof, als de praktische uitvoering van de werkzaamheden.
De werkzaamheden worden in nauw overleg met het beheer van de begraafplaats uitgevoerd, volgens wettelijke daartoe gestelde eisen en de richtlijnen van de inspectie.

Voor elke opgraving wordt er een ‘plan van aanpak’ opgesteld wat overlegd aan het beheer van de begraafplaats en de opdrachtgever.

In overleg met de opdrachtgever kan het grafmonument overgeplaatst of ter vernietiging worden afgevoerd.

Om de herbegraving wordt een afscherming geplaatst van 200 cm hoog waarop duidelijk vermeld staat dat toegang verboden is.

De mogelijkheid bestaat dat, mits toestemming van het beheer van de begraafplaats, enkele nabestaanden getuigen mogen zijn van de opgraving en de herbegraving.
Zij dienen echter wel een verklaring te ondertekenen dat zij dit op eigen verantwoording bijwonen en de aanwijzingen van de verantwoordelijke zullen opvolgen.

  • Als bedrijf zijn we volledig bevoegd voorgenoemde werkzaamheden uit te voeren;

  • Door onze flexibele bedrijfsvoering zijn wij direct oproepbaar en kunnen u snel van dienst zijn;

  • Het transport van de opgegraven persoon naar zijn nieuwe bestemming kunnen wij ook voor u verzorgen;

  • Het leveren van een herbegravingskist behoort eveneens tot ons dienstenpakket;

  • Voor elke op- of herbegraving wordt een vrijblijvende offerte op maat gemaakt.