Renovatie en Herindeling

Renovatie en herindeling

Op een begraafplaats vindt continu verandering plaats. Om ervoor te zorgen dat een begraafplaats een goede indeling en voldoende capaciteit behoudt is het belangrijk hier een toekomstplan voor te hebben.
Tevens zijn er veel begraafplaatsen die nog niet voldoen aan de huidige eisen. Dit komt veelal doordat er vroeger een andere maatvoering en visie op de begraafplaats werd toegepast. Tegenwoordig heeft een graf meer ruimte nodig dan vroeger. Dit komt door de langere mensen, wat grotere grafruimte tot gevolg heeft. Ook zijn de grafkisten qua maatvoering gestandaardiseerd met een minimale lengte van 210cm.

Tegenwoordig is er een padverharding langs alle graven vereist, en dienen de paden toegankelijk te zijn voor (minder valide) mensen. Tegenwoordig zijn er voor oudere- en minder valide mensen veel hulpmiddelen. Dit kan verschillen van een rollator of een booster die een goede padverharding nodig hebben. Ook is het wenselijk dat tijdens een begrafenis deze goed toegankelijk is voor de voorganger, dragers, en nabestaanden. Dit voorkomt onveilige situaties.
Tevens wordt er op veel begraafplaatsen machinaal graven gedolven wat ook een goede bereikbaarheid vereist.

Door onze ervaring kunnen wij voor de meest uiteenlopende problemen een passende oplossing bieden. Hierbij maken wij een plan van aanpak en een voorontwerp. Bij een plan van aanpak wordt eerst de bestaande situatie ingemeten. Deze inmeting wordt vertaald in een digitale tekening.

Voor zowel het voortraject als de uitvoering van een herindeling of renovatie kunnen wij een passende uitvoeringswijze bieden.
Voor de uitvoering hebben wij zeer kundige medewerkers, het juiste materieel en de benodigde uitvoeringsmaterialen in eigen beheer.
Bij de uitvoering streven wij er altijd naar om zo min mogelijk overlast op de begraafplaats te veroorzaken zodat de rust gehandhaafd blijft.