Begraafplaats Beemster

De werkzaamheden op de begraafplaats Midden-Beemster bestaan voornamelijk uit het verbeteren van de toegankelijkheid door het opnieuw aanbrengen van voetpaden tussen de bestaande en toekomstige graven. Daarnaast krijg de entree een opknap beurt door de parkeervoorziening te verbeteren en de toegangsweg te verharden.

Bij de entree plaatsen wij een bord met alle informatie hoe de werkzaamheden uitgevoerd worden betreft fasering.

De begraafplaats heeft een groot historisch karakter waar zeer zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Ook is het werken op de begraafplaats, waar nabestaanden en bezoekers komen iets wat grote zorg behoeft, zodat deze geen overlast van de werkzaamheden ondervinden.

Werkingang

Om de overlast op de begraafplaats te beperken willen wij een tijdelijke werkingang(werkbrug) realiseren. Alle bezoekers komen via de hoofdentree. Het is storend als deze gedurende de gehele uitvoeringsfase overlast ondervinden van transporten en werkzaamheden door deze entree. Daarom willen wij de hoofdentree niet gebruiken voor aan en afvoer van materiaal of materieel. Dit is ook veel veiliger voor de bezoekers en derden, omdat ze niet gestoord worden door werkverkeer. De werkingang “werkbrug” kan worden aangelegd zoals is aangegeven op tekening. Hierbij maken we een tijdelijke brug over de sloot en zullen we een aantal struiken in de groensingel tijdelijk verplanten. 

De tijdelijke werkingang(brug) zorgt er ook voor dat de toegangsweg “Nicolaas Cromhoutlaan” van de begraafplaats minimale overlast ondervind. Doordat de ruimte tussen de bestaande begraafplaatspoort erg krap is hebben vrachtauto’s met aan en af te voeren spullen veel moeite om door de poort te komen. Door een ruime werkbrug te maken kunnen vrachtwagens met minder moeite materialen bezorgen of afvoeren waardoor de omgeving en omwonenden er ook minder last van hebben.

Naast de tijdelijke werkbrug willen we ook een tijdelijke werkingang maken om op de begraafplaats te komen. Dit om de bestaande trap en het bestaande pad van de parkeerplaats naar de begraafplaats niet te belasten. Wij zijn van mening dat rust en veiligheid voor bezoekers van groot belang is. Door de tijdelijke werkingang kan iedere bezoeker zijn gewoonlijke paadjes belopen, zonder gestoord te worden voor aan en afvoer materiaal. 

Tijdelijk depot

De werkbrug en werkingang ingang eindigt op de parkeerplaats voor de begraafplaats. Hier maken we een klein tijdelijk depot. We zullen ca. 8 parkeerplaatsen nodig hebben qua ruimte. Om dit depot komen bouwhekken te staan zodat onbevoegden niet zo de begraafplaats kunnen oplopen, en zodat alle spullen veilig staan. Via dit depot worden ook de af te voeren materialen afgevoerd, en de aan te voeren materialen aangevoerd.

Bereikbaarheid

De begraafplaats is ten alle tijden bereikbaar voor bezoekers. De fase waar wij werken wordt netjes afgezet met dranghekken. De hoofdingang blijft ten alle tijden ook volledig toegankelijk voor bezoekers op een kleine uitzondering na, namelijk als het asfalt wordt aangebracht. Op dat moment zal er gedurende 1 dag een toegang tot de begraafplaats zijn via de kerkhoflaan. Deze toegang is bestaand en wordt dan opengesteld.

De bereikbaarheid wordt zo gerealiseerd dat de gehele begraafplaats behoudens de fase waar gewerkt wordt altijd bereikbaar is. Zo hebben de fases waar niet gewerkt wordt een minimale overlast.

Wel wordt gedurende het gehele werk de tijdelijke werktoegang gebruikt.

Alle graven iedere dag bereikbaar

Wij vinden en gaan er zorg voor dragen dat ieder graf iedere dag veilig bereikbaar is. Bij fases waar niet gewerkt wordt is dit sowieso het geval. In de fase waar wij werkzaam zijn wordt gezorgd dat bezoekers iedere dag na 16:00 uur deze fase kunnen betreden. Op de begraafplaats hebben we te maken met emoties en ook met belangrijke datums zoals verjaardag of sterfdag. Op deze manier geven we de gelegenheid dat iedereen op deze dag de mogelijkheid heeft om het graf te bezoeken.

Bovenstaande houdt praktisch in dat we na iedere werkdag het materieel in het tijdelijke depot stallen, zodat bezoekers dit niet zien. Tevens werken we in een treintje, waarbij ieder pad wat aangepast wordt ook direct bereikbaar wordt gemaakt. Bij het hoofdpad, welke in de nieuwe situatie wordt geasfalteerd, zal de nieuwe padverharding tot de nieuwe menggranulaat fundatie gereed worden gemaakt, wat geëgaliseerd en verdicht wordt. Dit is dan ook op een veilige manier toegankelijk voor bezoekers. Om ervoor te zorgen dat alle graven in de werkfase na 16:00 uur bereikbaar zijn zullen er soms tijdelijke paden worden gerealiseerd met kunststof rijplaten met antislipprofiel. Bovenstaande heeft grote invloed op onze dagproductie maar is goed haalbaar.

In de bereikbaarheid houden we rekening met minder valide mensen en rollators.

Uitvaarten of urn bijzettingen

De uitvaarten of eventuele urn bijzettingen zijn de belangrijkste plechtigheden op de begraafplaats. Dit moet ten alle tijden doorgaan, en er mag geen overlast zijn van de renovatiewerkzaamheden bij een uitvaart. De werkzaamheden zijn niet ver vooruit te plannen en vragen om een gedegen aanpak. Ook weten we nooit waar dit plaats kan vinden, dus houden we er rekening mee dat dit ten alle tijden over de gehele begraafplaats moet kunnen plaatsvinden. 

Mocht er een uitvaart zijn op het gedeelte waar we werkzaam zijn, dan wordt de gehele fase netjes gemaakt. We zorgen dat er ten alle tijden een degelijk pad aanwezig is zodat het begrafenis op een verantwoordelijke wijze kan plaats vinden. 1 uur voordat de uitvaart start worden de werkzaamheden stilgelegd. In de bereikbaarheid houden we rekening met minder valide mensen en rollators. Tijdens een uitvaart staat al het materieel in het tijdelijk depot.