Onderhoud van paden

In de huidige tijd dient de begraafplaats goed toegankelijk te zijn, ook voor minder valide mensen.

De keuze in materialen en de vele toepassingsmogelijkheden vragen om een goed inzicht en advies.

zie pagina: Verhardingen en infastructuur