Aanleg en Uitbreiding van begraafplaatsen

Een begraafplaats is continu in beweging. Als er tekort ruimte ontstaat om te kunnen begraven moeten alle mogelijkheden met betrekking tot de begraafplaats bekeken worden.

Hierna moet er een keuze worden gemaakt:

  • Het ruimen van graven;
  • Geen nieuwe graven meer uit te geven;
  • De begraafplaats uitbreiden;
  • Een nieuwe begraafplaats aanleggen.

Vreeker Begraafplaatsservice is bekend met de wetten en eisen die aan een begraafplaats worden gesteld. Doordat wij dagelijks op begraafplaatsen actief zijn, ervaren we ook aan welke praktische eisen de begraafplaats moet voldoen.

Bij onvoldoende capaciteit moet er eerst een planontwerp opgesteld worden. Gericht op de toekomst. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij voor de meest uiteenlopende problemen een passend planontwerp maken. Hierbij wordt ook een capaciteitsberekening gemaakt om te beoordelen hoeveel begraafplekken er nodig zijn.

Om een plan ontwerp te kunnen maken moeten er verschillende verificaties plaats vinden. Dit kan variëren van het bestuderen van de aanwezige begraafcapaciteit en vervallen graven. Het inmeten van de begraafplaats, verrichten grondboringen, maken van sonderingen, plaatsen peilbuizen en een overzicht geven van de huidige situatie d.m.v. het maken van foto’s. Tevens worden de eisen van de Wet op lijkbezorging meegenomen in het plan van aanpak en ontwerp.

Voor zowel het voortraject als uitvoering van een uitbreiding of nieuw aan te leggen begraafplaats kunnen wij een passende uitvoeringswijze bieden.

Voor de uitvoering hebben wij zeer kundige medewerkers, het juiste materieel en de benodigde uitvoeringsmaterialen binnen handbereik.