Diensten

Bronbemaling


Bronbemaling

Bronbemaling zorgt ervoor dat de grondwaterstand plaatselijk verlaagd wordt d.m.v. het lokaal wegpompen van water. Bronbemaling wordt toegepast wanneer een traditioneel drainagesysteem niet toegepast kan worden door het hoger gelegen riool of oppervlaktewater. Het water wordt via een filter of drainagebuis verzameld in een rioleringsstelsel. Deze loopt onder afschot naar een pompput. In de pompput is een pomp aanwezig welke aanslaat waneer het waterpeil zich boven een bepaald niveau bevind. De bronbemaling draagt er zorg voor dat het grondwater zich niet boven een ingesteld niveau bevind. Belangrijk is het om inspectie- en doorspuitputten in het systeem op te nemen zodat het goed onderhouden kan worden.

Voor zowel het aanleggen van een nieuw bronbemalingsysteem als het uitbreiden van en bestaand systeem kunt u bij Vreeker Begraafplaatsservice terecht.