Grondverbetering

Op vele begraafplaatsen bestaat de grondstructuur uit klei. Dit is een niet waterdoorlatende grond, welke voor waterproblemen kan zorgen. Tevens is het minder prettig werken in de klei. Ook kan klei een afsluitende werking hebben waardoor het verteringsproces stagneert. Dit is niet wenselijk op een begraafplaats.

Om deze redenen wordt er vaak grondverbetering toegepast op begraafplaatsen. Dit houdt in, dat de aanwezige klei wordt afgegraven en afgevoerd. Hiervoor in de plaats wordt zand of zanderige grond aangevuld.

Dit heeft de volgende voordelen:

  • De waterdoorlatendheid van de grond verbeterd waardoor het grondwaterniveau zakt;
  • Het verteringsproces verbeterd;
  • Het werken tijdens het grafdelven is lichter.