Ruimen van kleigraven

Het ruimen van kleigraven geschiedt per graf. Doordat de grondstructuur klei is, zal er d.m.v. hand-picking geruimd moeten worden.

Wanneer het gaat om grote gedeelten van klei begraafplaatsen te ruimen zal er per rij de toplaag worden ontgraven. Vervolgens zal per graf worden geruimd. Wanneer het gaat om individuele graven zal elk graf worden bekist en zal er binnen de bekisting per laag worden ontgraven tot op het stoffelijke overschot.

Het ruimen van een stoffelijk overschot gebeurd door middel van hand-picking.

Dit wordt met de uiterste zorg piëteitvol uitgevoerd.

Bij het ruimen van kleigraven kan tevens gekozen worden om de aanwezige klei af te voeren, en de graven aan te vullen met zand. Zo is er in de toekomt een betere vertering.