Urnmuren en urnvoorzieningen

Op de meeste begraafplaatsen draagt het beheer er zorg voor dat urnen op de begraafplaats een laatste rustplaats kunnen hebben. Wij kunnen u adviseren in het aanleggen of uitbreiden van een urnbestemming.

Er zijn vele variaties in te noemen:

  • De urn in een urnenkelder bijzetten in een graf;
  • Een urnentuin met urnenkelders;
  • Een urnenmuur;
  • Een strooiveld met een gedenkzuil;
  • Of een combinatie van bovenliggende opties.

Vreeker Begraafplaatsservice is voor het ontwerp en de uitvoering de ideale partner.

Allereerst wordt er een voorontwerp gemaakt in samenwerking met het beheer van de begraafplaats. Hierin wordt nauwlettend rekening gehouden met het karakter van de begraafplaats en de wensen van de opdrachtgever. Na overeenstemming van het voorontwerp wordt deze uitgewerkt tot een definitief plan.

Hiernaast kunnen we de urnen bestemmingen leveren en plaatsen in de gewenste toepassing.

De mogelijkheid bestaat om op de urnen bestemmingen natuursteen of glazen afdekplaatjes mee te laten leveren en te plaatsen, dit geeft een nette uitstraling. Tevens is het mogelijk om bij een urnentuin thermisch verzinkte plantvakjes naast de urnenkelders te plaatsen, zodat dit een verzorgde uitstraling geeft.

Ook voor de omliggende verharding en groenvoorziening kunnen wij u een advies en een passende uitvoering bieden.