Diensten

Strooivelden


Strooivelden

Op veel begraafplaatsen zijn strooivelden aanwezig waar het as gestrooid kan worden.

Het is belangrijk dat een begraafplaats zelf voorziet in een strooiveld om de gelegenheid te geven om de as van de dierbare in de eigen gemeenschap te kunnen verstrooien.

Voor het ontwerp van een strooiveld proberen we altijd typerende kenmerken vorm te geven die herkenbaar zijn voor de kerk of woongemeenschap. Zo proberen we voor elke begraafplaats een identieke herkenbaarheid te creëren.

Wij kunnen op een strooiveld een gepast monument plaatsen naar uw wens. Hierop kunnen naamplaatjes geplaats worden.