Grondwaterproblematiek

De grondwaterstand op een begraafplaats is erg belangrijk. Als de grondwaterstand te hoog is geeft dit overlast tijdens begrafenissen. Tevens heeft dit zeer nadelige gevolgen voor het verteringsproces.

Er zijn begraafplaatsen die nog niet aan de huidige eisen voldoen qua grondwaterstand. Dit kan komen door een verkeerde aanleg of door onverwachte zettingen in de loop der jaren. Om deze problemen op te lossen is het belangrijk om hiernaar onderzoek te verrichten en hiervoor een plan te ontwikkelen.

Allereerst moet de huidige situatie qua grondwaterstand in beeld gebracht worden. Dit gebeurt d.m.v. het plaatsen van peilbuizen. Deze worden periodiek ingemeten zodat er een duidelijk beeld van de grondwaterstand ontstaat. Bij een te hoge grondwaterstand zijn er verschillende oplossingen mogelijk , namelijk drainage en bronbemaling (zie toelichting hiernaast).